kraamzorg
de onmisbare schakel in de geboortezorg

Leden

Samen werken wij aan het optimaliseren van de geboortezorg in de regio Den Haag
Go to bureau klasse kraamzorg

bureau klasse kraamzorg

070-3873305

Go to BabyCare Kraamzorg

BabyCare Kraamzorg

088-0157300

Go to Beschuit met Muisjes

Beschuit met Muisjes

070-3270730

Go to ZIN Kraamzorg

ZIN Kraamzorg

070-3238413/ 06-10594610 (24/7)

Go to Nieuw Leven kraamzorg

Nieuw Leven kraamzorg

070-3949100/ 06-55554980 (24/7)

Go to Sam Kraamzorg

Sam Kraamzorg

070 – 8804409

Go to Ysacare Kraamzorg

Ysacare Kraamzorg

070-3300786

Go to Naviva

Naviva

088-7777666

Go to Mama & Baby

Mama & Baby

070-3883400

Go to Wereld Wonder

Wereld Wonder

070-3052040

Go to Allerliefst kraamzorg

Allerliefst kraamzorg

079-8200205/ 06-81449398 (24/7)

Go to Bby zorg

Bby zorg

06-20323141

Go to Anne Kraamzorg

Anne Kraamzorg

085-2735285

Go to Little Baby Kraamzorg

Little Baby Kraamzorg

06-49914335

Go to Geboortehotel Haga

Geboortehotel Haga

070 – 210 77 00

Go to Geboortekliniek Den Haag

Geboortekliniek Den Haag

070-3051870

Go to Kraamzorg Nu

Kraamzorg Nu

070-210 77 00

Go to Kraamzorg het Zonnetje

Kraamzorg het Zonnetje

070-3062771

Go to LAVIDA Kraamzorg

LAVIDA Kraamzorg

06-30348854 (24/7)

Go to Kraamzorg Mama

Kraamzorg Mama

0800-8886999

Go to Kraamzorg Babylief

Kraamzorg Babylief

015-7503564

Go to kraamzorg mama i dziecko

kraamzorg mama i dziecko

070-3883400

Go to PK4Care

PK4Care

Klavertje Vier 06-44934413 Puck & Co 06-36332377

Go to Handle with Care geboortezorg

Handle with Care geboortezorg

085 022 023

Go to cooperatie kraamzorggroep

cooperatie kraamzorggroep

0341-741024

Kraamzorg de onmisbare schakel binnen de geboortezorg
  • Bevorderen en behouden van kwaliteit en continuïteit van Kraamzorg in de geboorteketen door eenheid en gezamenlijke afspraken hierover

  • Het verstevigen van de positie van de kraamzorg binnen de geboortezorg

  • Gezamenlijke belangenbehartiging (o.a. door middel van vertegenwoordiging namens de samenwerkende Kraamzorgorganisaties in overleg organen, projecten e.d.) en het realiseren van één regionaal aanspreekpunt voor de ketenpartners in de geboortezorg.

Samen voor de beste zorg

Als kraamschakel zijn wij actief betrokken bij de volgende overlegvormen. Doel van deze overlegvormen is om met elkaar als ketenpartners de cliente, haar kindje en gezin de beste zorg te kunnen bieden.

VSV MCH-Bronovo

Verloskundig samenwerkingsverband
VSV tussen het Medisch Centrum Haaglanden – Bronovo, gynaecologen, verloskundigen, de kraamschakel en kinderartsen uit de regio Haaglanden.

VSV Hagaziekenhuis

Verloskundig samenwerkingsverband
VSV tussen het HagaZiekenhuis, gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en kraamverzorgenden uit de regio Den Haag.

DVP

District verloskundig platform
In het DVP wordt gesproken over gezamenlijke belangen en wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen binnen de eigen geleding.

Werkgroep Ketenpartners

1e lijns kindzorg
De werkgroep heeft als doel, om als ketenpartners samen te kunnen werken aan eenduidige werkafspraken.

Bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de samenwerking en streeft de realisatie van de gemeenschappelijk geformuleerde doelen na. Zij hebben tevens als taak te organiseren dat er werkgroepen geformeerd worden welke aan onderwerpen van gezamenlijk belang werken. Tot slot is het dagelijks bestuur verantwoordelijk om namens het Samenwerkingsverband de overeengekomen afspraken te bewaken.