kraamzorg
de onmisbare schakel in de geboortezorg

Leden

Samen werken wij aan het optimaliseren van de geboortezorg in de regio Den Haag
Ga naar bureau klasse kraamzorg

bureau klasse kraamzorg

070-3873305

Ga naar BabyCare Kraamzorg

BabyCare Kraamzorg

088-0157300

Ga naar Beschuit met Muisjes

Beschuit met Muisjes

070-3270730

Ga naar ZIN Kraamzorg

ZIN Kraamzorg

070-3238413/ 06-10594610 (24/7)

Ga naar Nieuw Leven kraamzorg

Nieuw Leven kraamzorg

070-3949100/ 06-55554980 (24/7)

Ga naar Sam Kraamzorg

Sam Kraamzorg

070 – 8804409

Ga naar Ysacare Kraamzorg

Ysacare Kraamzorg

070-3300786

Ga naar Naviva

Naviva

088-7777666

Ga naar Mama & Baby

Mama & Baby

070-3883400

Ga naar Wereld Wonder

Wereld Wonder

070-3052040

Ga naar Allerliefst kraamzorg

Allerliefst kraamzorg

079-8200205/ 06-81449398 (24/7)

Ga naar Bby zorg

Bby zorg

06-20323141

Ga naar Anne Kraamzorg

Anne Kraamzorg

085-2735285

Ga naar Little Baby Kraamzorg

Little Baby Kraamzorg

06-49914335

Ga naar Geboortehotel Haga

Geboortehotel Haga

070 – 210 77 00

Ga naar Geboortekliniek Den Haag

Geboortekliniek Den Haag

070-3051870

Ga naar Kraamzorg Nu

Kraamzorg Nu

070-210 77 00

Ga naar Kraamzorg het Zonnetje

Kraamzorg het Zonnetje

070-3062771

Ga naar LAVIDA Kraamzorg

LAVIDA Kraamzorg

06-30348854 (24/7)

Ga naar Kraamzorg Mama

Kraamzorg Mama

0800-8886999

Ga naar Kraamzorg Babylief

Kraamzorg Babylief

015-7503564

Ga naar kraamzorg mama i dziecko

kraamzorg mama i dziecko

070-3883400

Ga naar PK4Care

PK4Care

Klavertje Vier 06-44934413 Puck & Co 06-36332377

Ga naar Handle with Care geboortezorg

Handle with Care geboortezorg

085 022 023

Ga naar cooperatie kraamzorggroep

cooperatie kraamzorggroep

0341-741024

Kraamzorg de onmisbare schakel binnen de geboortezorg
  • Bevorderen en behouden van kwaliteit en continuïteit van Kraamzorg in de geboorteketen door eenheid en gezamenlijke afspraken hierover

  • Het verstevigen van de positie van de kraamzorg binnen de geboortezorg

  • Gezamenlijke belangenbehartiging (o.a. door middel van vertegenwoordiging namens de samenwerkende Kraamzorgorganisaties in overleg organen, projecten e.d.) en het realiseren van één regionaal aanspreekpunt voor de ketenpartners in de geboortezorg.

Samen voor de beste zorg

Als kraamschakel zijn wij actief betrokken bij de volgende overlegvormen. Doel van deze overlegvormen is om met elkaar als ketenpartners de cliente, haar kindje en gezin de beste zorg te kunnen bieden.

VSV MCH-Bronovo

Verloskundig samenwerkingsverband
VSV tussen het Medisch Centrum Haaglanden – Bronovo, gynaecologen, verloskundigen, de kraamschakel en kinderartsen uit de regio Haaglanden.

VSV Hagaziekenhuis

Verloskundig samenwerkingsverband
VSV tussen het HagaZiekenhuis, gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en kraamverzorgenden uit de regio Den Haag.

DVP

District verloskundig platform
In het DVP wordt gesproken over gezamenlijke belangen en wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen binnen de eigen geleding.

Werkgroep Ketenpartners

1e lijns kindzorg
De werkgroep heeft als doel, om als ketenpartners samen te kunnen werken aan eenduidige werkafspraken.

Bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de samenwerking en streeft de realisatie van de gemeenschappelijk geformuleerde doelen na. Zij hebben tevens als taak te organiseren dat er werkgroepen geformeerd worden welke aan onderwerpen van gezamenlijk belang werken. Tot slot is het dagelijks bestuur verantwoordelijk om namens het Samenwerkingsverband de overeengekomen afspraken te bewaken.